Fyndiqs marknadsföringsstrategier

För ett nätvaruhus som Fyndiq är online marknadsföring givetvis den mest primära marknadsföringskanalen. Denna typ av marknadsföring sköts helt och hållet in-house på Fyndiq. För att bygga upp Fyndiq till ett starkt och välkänt varumärke är det dock viktigt för företaget att även vara närvarande i andra marknadsföringskanaler så som TV, radio och pressen.

Varför TV, radio och press?

TV som mediakanal för reklam är överlägset i att nå en bred publik och öka varumärkeskännedomen. TV-reklam är en kostsam marknadsföringssatsning men bidrar, som nämnt ovan, till att nå en bred publik, samt har mycket positiv varumärkesbyggande effekt, eftersom företag som ses i TV-reklam i hög grad associeras som väletablerade och seriösa.

Radio som mediakanal för reklam är ett mycket bra komplement till TV-reklam. Den visuella TV-reklamen gör givetvis ett starkare intryck på mottagaren än radioreklamen, men lyckas man tex. koppla radioreklamens ljudbild till TV-reklamens visuella bild så får man en mycket stark gemensam effekt, samt intrycket av att företaget syns och hörs ”överallt”.

Pressen som kanal för att nå ut till sin målgrupp är ett viktigt komplement till renodlad reklam. Detta då det som publiceras som nyheter i media åtnjuter större trovärdighet än reklam. Att förutom att synas i reklamsammanhang, även omnämnas i media ger med andra ord såväl ökad exponering som ökad trovärdighet.

 

Strategier och målgrupper

Uppstartsarbetet med våra samarbetspartners, Mediabyrån Tre Kronor och PR-byrå Spotlight, inleddes i båda fall med att definiera Fyndiq: Vad är Fyndiq, för vem är Fyndiq, hur ska Fyndiq presenteras, vad gör Fyndiq unik på marknaden, vad är ett fynd och många andra frågor ställdes och definierades för få fram Fyndiqs varumärkesplattform. En riktig identitetsutredning och en process som är väldigt nyttig för alla företag att gå igenom.

Eftersom Fyndiq har två målgrupper; konsumenterna samt handlarna som säljer på Fyndiq, specificerades även hur Fyndiqs kommunikation och budskap ska skilja sig åt beroende på vilken målgrupp vi riktar oss mot, samt i vilka kanaler och områden det är relevant att rikta sig mot de olika målgrupperna. För PR-sammanhang definierades dessutom ytterligare två målgrupper; potentiella och befintliga medarbetare (employer branding) samt potentiella och befintliga investerare.

Precis som olika marknadsföringsåtgärder kan få allra starkast effekt när de samkörs och koordineras på ett smart sätt, kan även reklam och PR samverka kreativt. Till exempel kan PR belysa en viss typ av problematik vilken sedan reklamen kan lyfta fram en lösning för. Denna typ av samarbete bedrivs mest effektivt om både PR och marknad på ett tidigt plan är involverade i processen, samt om kommunikation- och marknadsavdelningen på ett företag är sammanslagna och jobbar mot samma mål.